Welcome to duhoctoancau.com
Welcome to duhoctoancau.com
Welcome to duhoctoancau.com
Welcome to duhoctoancau.com
Welcome to duhoctoancau.com
Welcome to duhoctoancau.com
Sản phẩm / Dịch vụ
 
Hỗ trợ trực tuyến
 
Giám đốc
Kinh doanh
 
 
Cà phê
Cà phê
Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Với lợi thế là một trong những khu vực nguồn cung cấp cà phê và nằm trên đường trục lộ chính từ vùng nguyên liệu về thành phố, cà phê đã trở thành một trong những mặt hàng chiến lược chính của công ty với sản lượng bình quân hàng năm của công ty từ 8000-10,000 tấn. Các sản phẩm cà phê chính của công ty:
- Cà phê xô
- Cà phê loại 2/5% đen vỡ
- Cà phê loại 1/ sàng 16/ 2% đen vỡ
- Cà phê loại 2/ sàng 18/ 2% đen vỡ